English Publications
 • نموذجين لبوستر عن موضوع مناهضة عمل الاطفال
 • قام المنتدى بعقد مجموعة من الندوات لمناقشة مشروعات القوانين ذات الأهمية والتي تؤثر على قطاعات كبيرة من المواطنين حيث يتم استضافة ممثلي كل الأطراف-الحكومة-أعضاء من مجلسي الشعب والشورى-الإعلاميين- الجمعيات الأهلية -الخبراء، ويصدر عن كل ندوة تقرير بالنتائج يتاح لمتخذي القرار ووسائل الأعلام·
 • تم إعداد وطباعة أجنده مكتب أسبوعية لعام 2002 تضم قدرا طيبا من المعلومات المفيدة للعاملين في الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات المتعاملة معها إلى جانب قطاع الشباب الذي يحتاج إلى هذه النوعية من المعلومات والمعارف·

كتب

 • التقرير النهائي: مشروع مراكز خدمات المعلومات والإتصال من أجل التنمية ديسمبر 2008
 • المنظمات غير الحكومية مشاركة من أجل التنمية وحقوق الإنسان : 2005 للأستاذ/ ممدوح سالم – الخبير الإستراتيجي بالشئون العربية
 • البحث النهائي لمشروع " الدعوة لحماية ورعاية الأطفال العاملين" : تحت عنوان: الأطفال العاملين بين الواقع والمأمول 2009

البروشور

 • بروشور تعريفي مشروع " الدعوة لإستصدار قرار بتفعيل دور اللجان الإستشارية للحد من عمالة الأطفال من محافظي القاهرة – الجيزة – القليوبية" 2009
 • بروشور تعريفي بمشروع " الدعوة لحماية ورعاية الأطفال العاملين " 2007
 • كتعريف بالمنتدى طبعه أولى 2005 ، الطبعة الثانية 2007 تم إعداد وطباعة البروشور الأول للمنتدى وتوزيعه على اكبر عدد ممكن من الجهات المسجلة
لا يوجد احداث

Profile Information

Application 0.001 seconds (+0.001); 0.35 MB (+0.353) - afterLoad
Application 0.129 seconds (+0.129); 2.21 MB (+1.858) - afterInitialise
Application 0.147 seconds (+0.018); 2.71 MB (+0.497) - afterRoute
Application 0.254 seconds (+0.107); 3.96 MB (+1.253) - afterDispatch
Application 0.269 seconds (+0.015); 4.07 MB (+0.109) - beforeRenderModule mod_custom (Arabic Footer Links and Copyright)
Application 0.277 seconds (+0.008); 4.09 MB (+0.017) - afterRenderModule mod_custom (Arabic Footer Links and Copyright)
Application 0.278 seconds (+0.000); 4.09 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (Arabic Contact Info)
Application 0.284 seconds (+0.006); 4.10 MB (+0.013) - afterRenderModule mod_custom (Arabic Contact Info)
Application 0.284 seconds (+0.000); 4.10 MB (+0.003) - beforeRenderModule mod_jevents_latest (Arabic Latest Events)
Application 0.386 seconds (+0.102); 5.45 MB (+1.346) - afterRenderModule mod_jevents_latest (Arabic Latest Events)
Application 0.386 seconds (+0.000); 5.44 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_banners (Publications)
Application 0.413 seconds (+0.027); 5.55 MB (+0.114) - afterRenderModule mod_banners (Publications)
Application 0.413 seconds (+0.000); 5.55 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_exmenu (Arabic Left Sub Menu)
Application 0.476 seconds (+0.063); 6.41 MB (+0.861) - afterRenderModule mod_exmenu (Arabic Left Sub Menu)
Application 0.476 seconds (+0.000); 6.41 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_exmenu (Arabic Right Menu)
Application 0.493 seconds (+0.017); 6.46 MB (+0.054) - afterRenderModule mod_exmenu (Arabic Right Menu)
Application 0.494 seconds (+0.000); 6.46 MB (-0.005) - beforeRenderModule mod_exmenu (Arabic Top Tabs)
Application 0.510 seconds (+0.016); 6.52 MB (+0.059) - afterRenderModule mod_exmenu (Arabic Top Tabs)
Application 0.510 seconds (+0.000); 6.51 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_exmenu (Arabic Menu)
Application 0.576 seconds (+0.066); 6.68 MB (+0.169) - afterRenderModule mod_exmenu (Arabic Menu)
Application 0.576 seconds (+0.000); 6.67 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_languages (lang)
Application 0.599 seconds (+0.023); 6.77 MB (+0.093) - afterRenderModule mod_languages (lang)
Application 0.604 seconds (+0.005); 6.80 MB (+0.030) - afterRender

Memory Usage

6.81 MB (7,137,304 Bytes)

36 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `xnygc_session`
    WHERE `session_id` = 'ab9srm9urca6hn4fivit4i7bm2'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `xnygc_session`
    WHERE `session_id` = 'ab9srm9urca6hn4fivit4i7bm2'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `xnygc_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('ab9srm9urca6hn4fivit4i7bm2', 0, 1701363892)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM xnygc_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `xnygc_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM xnygc_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM xnygc_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM xnygc_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM xnygc_menu AS m
    LEFT JOIN xnygc_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM xnygc_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT id, home, template, s.params
    FROM xnygc_template_styles as s
    LEFT JOIN xnygc_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 12. SELECT a.rules
    FROM xnygc_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 13. SELECT b.rules
    FROM xnygc_assets AS a
    LEFT JOIN xnygc_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 14. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM xnygc_content AS a
    LEFT JOIN xnygc_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN xnygc_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN xnygc_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN xnygc_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN xnygc_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 54
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-11-30 17:04:52')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-11-30 17:04:52')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 15. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM xnygc_categories as c
    LEFT JOIN xnygc_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=8
    AND badcats.id is null
    AND (c.id=s.id OR c.language in ('ar-EG','*'))
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 16. UPDATE xnygc_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 54
 17. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM xnygc_modules AS m
    LEFT JOIN xnygc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN xnygc_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2023-11-30 17:04:52')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2023-11-30 17:04:52')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 170 OR mm.menuid <= 0)
    AND m.language IN ('ar-EG','*')
    ORDER BY m.position, m.ordering
 18. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM xnygc_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_jevents'
 19. SHOW FULL COLUMNS
    FROM `xnygc_jev_users`
 20. SELECT b.rules
    FROM xnygc_assets AS a
    LEFT JOIN xnygc_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_jevents'
    ORDER BY b.lft
 21. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM xnygc_categories as c
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_jevents'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_jevents' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND badcats.id is null
    AND (c.language in ('ar-EG','*'))
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 22. SELECT c.id
    FROM xnygc_categories AS c
    WHERE c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND c.language in ('ar-EG','*')
    AND c.extension = 'com_jevents'
    AND ((c.lft>=75
    AND c.rgt<=76 ))
 23. SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state as published, ev.created as created , YEAR(rpt.startrepeat) as yup, MONTH(rpt.startrepeat ) as mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) as dup , YEAR(rpt.endrepeat ) as ydn, MONTH(rpt.endrepeat ) as mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat ) as ddn , HOUR(rpt.startrepeat) as hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) as minup, SECOND(rpt.startrepeat ) as sup , HOUR(rpt.endrepeat ) as hdn, MINUTE(rpt.endrepeat ) as mindn, SECOND(rpt.endrepeat ) as sdn
    FROM xnygc_jevents_repetition as rpt
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevent as ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_icsfile as icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevdetail as det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_rrule as rr
    ON rr.eventid = rpt.eventid
    WHERE ev.catid IN(-1,38)
    AND rpt.endrepeat >= '2023-11-30 20:04:52'
    AND rpt.startrepeat <= '2023-12-09 23:59:59'
    AND (rpt.startrepeat >= '2023-11-26 00:00:00' OR det.multiday=1)
    AND ev.state=1
    AND ev.access IN (1,1)
    AND icsf.state=1
    AND icsf.access IN (1,1)
    AND rpt.startrepeat=( SELECT MIN(startrepeat)
    FROM xnygc_jevents_repetition as rpt2
    WHERE rpt2.eventid=rpt.eventid
    AND ( (rpt2.startrepeat >= '2023-11-30 20:04:52'
    AND rpt2.startrepeat <= '2023-12-09 23:59:59') OR (rpt2.startrepeat <= '2023-11-30 20:04:52'
    AND rpt2.endrepeat > '2023-11-30 20:04:52'
    AND det.multiday=1) ) )
    GROUP BY ev.ev_id
    ORDER BY rpt.startrepeat
    LIMIT 5
 24. SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state as published, ev.created as created , YEAR(rpt.startrepeat) as yup, MONTH(rpt.startrepeat ) as mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) as dup , YEAR(rpt.endrepeat ) as ydn, MONTH(rpt.endrepeat ) as mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat ) as ddn , HOUR(rpt.startrepeat) as hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) as minup, SECOND(rpt.startrepeat ) as sup , HOUR(rpt.endrepeat ) as hdn, MINUTE(rpt.endrepeat ) as mindn, SECOND(rpt.endrepeat ) as sdn
    FROM xnygc_jevents_repetition as rpt
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevent as ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_icsfile as icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevdetail as det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_rrule as rr
    ON rr.eventid = rpt.eventid
    WHERE ev.catid IN(-1,38)
    AND rpt.endrepeat >= '2023-11-26 00:00:00'
    AND rpt.startrepeat <= '2023-11-30 20:04:52'
    AND (rpt.startrepeat >= '2023-11-26 00:00:00' OR det.multiday=1)
    AND ev.state=1
    AND ev.access IN (1,1)
    AND icsf.state=1
    AND icsf.access IN (1,1)
    AND rpt.startrepeat=( SELECT MAX(startrepeat)
    FROM xnygc_jevents_repetition as rpt2
    WHERE rpt2.eventid=rpt.eventid
    AND rpt2.startrepeat <= '2023-11-30 20:04:52'
    AND rpt2.startrepeat >= '2023-11-26 00:00:00' )
    GROUP BY ev.ev_id
    ORDER BY rpt.startrepeat desc
    LIMIT 5
 25. SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state as published, ev.created as created , YEAR(rpt.startrepeat) as yup, MONTH(rpt.startrepeat ) as mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) as dup , YEAR(rpt.endrepeat ) as ydn, MONTH(rpt.endrepeat ) as mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat ) as ddn , HOUR(rpt.startrepeat) as hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) as minup, SECOND(rpt.startrepeat ) as sup , HOUR(rpt.endrepeat ) as hdn, MINUTE(rpt.endrepeat ) as mindn, SECOND(rpt.endrepeat ) as sdn
    FROM xnygc_jevents_repetition as rpt
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevent as ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_icsfile as icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
    LEFT JOIN xnygc_jevents_vevdetail as det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
    LEFT JOIN xnygc_jevents_rrule as rr
    ON rr.eventid = rpt.eventid
    WHERE ev.catid IN(-1,38)
    AND rpt.endrepeat >= '2023-11-26 00:00:00'
    AND rpt.startrepeat <= '2023-11-30 20:04:52'
    AND (rpt.startrepeat <= '2023-11-26 00:00:00'OR det.multiday=1)
    AND ev.state=1
    AND ev.access IN (1,1)
    AND icsf.state=1
    AND icsf.access IN (1,1)
    AND rpt.startrepeat <= '2023-11-30 20:04:52'
    AND rpt.endrepeat >= '2023-11-30 20:04:52'
    GROUP BY ev.ev_id
    ORDER BY rpt.startrepeat
    LIMIT 5
 26. SELECT *
    FROM xnygc_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 27. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM xnygc_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (22)
    AND a.language in ('ar-EG','*')
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
 28. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM xnygc_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (22)
    AND a.language in ('ar-EG','*')
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
    LIMIT 0, 5
 29. UPDATE xnygc_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 13
 30. SELECT m.*
    FROM xnygc_menu AS m
    WHERE menutype='arabic-menu'
    AND published = 1
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY lft
 31. SELECT m.*
    FROM xnygc_menu AS m
    WHERE menutype='homerightmenu-arabic'
    AND published = 1
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY lft
 32. SELECT m.*
    FROM xnygc_menu AS m
    WHERE menutype='toptabs-arabic'
    AND published = 1
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY lft
 33. SELECT m.*
    FROM xnygc_menu AS m
    WHERE menutype='arabic-menu'
    AND published = 1
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY lft
 34. SELECT id,language
    FROM `xnygc_menu`
    WHERE home=1
 35. SELECT m2.language, m2.id
    FROM xnygc_menu as m
    LEFT JOIN xnygc_associations as a
    ON a.id=m.id
    AND a.context='com_menus.item'
    LEFT JOIN xnygc_associations as a2
    ON a.key=a2.key
    LEFT JOIN xnygc_menu as m2
    ON a2.id=m2.id
    WHERE m.id=170
 36. UPDATE `xnygc_session`
    SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1701363892;s:18:\"session.timer.last\";i:1701363892;s:17:\"session.timer.now\";i:1701363892;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"60f5cf791547fa531cbdd8ede86a7710406cdabb\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:56:\"http://fdpdegypt.org/ar/our-activites-ar/publications-ar\";s:6:\"expiry\";i:1701363892;}}}', `time` = 1701363892
    WHERE `session_id` = 'ab9srm9urca6hn4fivit4i7bm2'

26 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM xnygc_extensions
 2. 4 × SELECT m.* FROM xnygc_menu AS m
 3. 3 × SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state as published, ev.created as created , YEAR(rpt.startrepeat) as yup, MONTH(rpt.startrepeat ) as mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) as dup , YEAR(rpt.endrepeat ) as ydn, MONTH(rpt.endrepeat ) as mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat ) as ddn , HOUR(rpt.startrepeat) as hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) as minup, SECOND(rpt.startrepeat ) as sup , HOUR(rpt.endrepeat ) as hdn, MINUTE(rpt.endrepeat ) as mindn, SECOND(rpt.endrepeat ) as sdn FROM xnygc_jevents_repetition as rpt LEFT JOIN xnygc_jevents_vevent as ev ON rpt.eventid = ev.ev_id LEFT JOIN xnygc_jevents_icsfile as icsf ON icsf.ics_id=ev.icsid LEFT JOIN xnygc_jevents_vevdetail as det ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id LEFT JOIN xnygc_jevents_rrule as rr ON rr.eventid = rpt.eventid
 4. 2 × SELECT b.rules FROM xnygc_assets AS a LEFT JOIN xnygc_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 5. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions FROM xnygc_banners as a
 6. 1 × SELECT m2.language, m2.id FROM xnygc_menu as m LEFT JOIN xnygc_associations as a ON a.id=m.id AND a.context='com_menus.item' LEFT JOIN xnygc_associations as a2 ON a.key=a2.key LEFT JOIN xnygc_menu as m2 ON a2.id=m2.id
 7. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM xnygc_categories as c LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 8. 1 × SELECT c.id FROM xnygc_categories AS c
 9. 1 × SELECT id,language FROM `xnygc_menu`
 10. 1 × SELECT * FROM xnygc_banners
 11. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM xnygc_modules AS m LEFT JOIN xnygc_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN xnygc_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 12. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM xnygc_content AS a LEFT JOIN xnygc_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN xnygc_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN xnygc_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN xnygc_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN xnygc_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM xnygc_extensions
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `xnygc_viewlevels
 15. 1 × SELECT `session_id` FROM `xnygc_session`
 16. 1 × SELECT * FROM xnygc_languages
 17. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM xnygc_menu AS m LEFT JOIN xnygc_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 18. 1 × SELECT `data` FROM `xnygc_session`
 19. 1 × SELECT a.rules FROM xnygc_assets AS a
 20. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM xnygc_template_styles as s LEFT JOIN xnygc_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 21. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM xnygc_categories as c LEFT JOIN xnygc_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM xnygc_categories AS cat JOIN xnygc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `xnygc_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1701363892;s:18:\"session.timer.last\";i:1701363892;s:17:\"session.timer.now\";i:1701363892;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"60f5cf791547fa531cbdd8ede86a7710406cdabb\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:56:\"http://fdpdegypt.org/ar/our-activites-ar/publications-ar\";s:6:\"expiry\";i:1701363892;}}}', `time` = 1701363892
 2. 1 × UPDATE xnygc_banners SET impmade = (impmade + 1)
 3. 1 × SHOW FULL COLUMNS FROM `xnygc_jev_users
 4. 1 × UPDATE xnygc_content SET hits = hits + 1
 5. 1 × INSERT INTO `xnygc_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ab9srm9urca6hn4fivit4i7bm2', 0, 1701363892